Dokumenty, které si musí připravit uchazeč o zaměstnaneckou kartu

Uchazeč musí při osobním pohovoru ve Lvově předložit tyto dokumenty:

  • vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu (více informací ZDE)
  • platný cestovní doklad
  • doklad o zajištění ubytování (formuláře naleznete ZDE)
  • 2 fotografie
  • pracovní smlouvu (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě    budoucí, v níž se strany   zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat   ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,
  • doklad prokazující odbornou způsobilost
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
  • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčních onemocnění (na vyžádání)

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo ověřené kopie! Je rovněž požadován jejich překlad do češtiny.

 

Žadatelé o ZK mají být při podání žádosti vybaveni kromě všech nezbytných náležitostí též kopií kompletní sady předkládaných dokumentů. Dodržení tohoto požadavku (uveřejněného též na webu GK Lvov) přispívá k rychlejšímu náběru a vyřizování žádostí. Pokud žadatel není kopiemi vybaven, znamená to pro něj potřebu je doplnit, což může být spojeno s dalšími finančními výdaji.

 

Potřebné informace k průběhu vyřízení zaměstnanecké karty najdete na níže uvedených odkazech:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
 
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-zadosti-formulare-zadosti.aspx

 

DOPORUČENÉ  USPOŘÁDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAM. KARTU ve vyplněném formuláři žádosti o zam. kartu –  nalepit fotografii, vyplnit na počítači nebo ručně latinkou, ale  čitelně, nutné vyplnění ve všech bodech, pokud není důvod vyplnění, tak napsat slovo NE, NEMÁM, NEVÍM, NEPAMATUJI si, nezapomenout na kontaktní údaje žadatele (telefon, email), datum podání a podpis


1. obálka s uvedenou doručovací adresou + 1x fotografie (na zadní straně obálky prosíme vyznačit latinkou jméno, příjmení a datum narození žadatele)


2.  čitelná kopie datové stránky cestovního dokladu a dalších všech zaplněných stránek  (s vízy, razítky) + pokud je držitelem dalšího cestovního dokladu, tak dtto


3. pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí  oboustranně podepsaná (údaje o zaměstnavateli, o žadateli, místo výkonu práce, pracovní pozice, trvání smlouvy, týdenní pracovní doba,  výše mzdy)


4. doložení  odborné způsobilosti  pokud zaměstnavatel vyžaduje pro výkon požadovaného zaměstnání, tato informace je uvedená na portálu MPSV, tak v tom případě je od žadatele vyžadováno předložení originálu dokladu o  dosaženém vzdělání a jeho ověřená kopie  s úředně ověřeným překladem do ČJ


5. potvrzení nebo smlouva o zajištěném ubytování, pokud ubytovatel není vlastníkem nemovitosti, tak doložit vztah vlastníka a ubytovatele, na potvrzení nutný ověřený podpis, na nájemní smlouvě nikoli


6. doklad o bezúhonnosti na území Ukrajiny s notářsky ověřeným překladem do ČJ


7. doklad o bezúhonnosti z jiných zemí, pokud žadatel pobýval  nebo má v cestovním dokladu  udělené  vízum jiného státu na více než 180 dní v posledních třech letech (nehledě na to, kolik tam pobýval), tak je požadováno potvrzení o bezúhonnosti  tohoto státu také s ověřeným překladem do ČJ


Pozn. žadatel předkládá při prvotním kontaktu na GK k nahlédnutí originál ukrajinského vnitřního pasu nebo ID karty.

 

Odkaz na seřazení dokumentů v ukrajinštině naleznete ZDE

 

 

Kalendář

« Rijen 2019 »
NePoUtStCtPaSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*