Aktuální informace

Aktuální informace k zaměstnávání cizinců - nová opatření a podmínky vstupu do ČR

(aktualizace dne 8. 7. 2020)

 

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás tímto rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)
Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele, který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.


Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.
V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).
V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti nebude ode dne 13. 7. 2020 žádost přípustná, tj. nebude  možné ji podat).
 
Vzor  potvrzení (prohlášení) naleznete ZDE

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍ SITUACE V SOUVISLOSTI s COVID-19:

Ministerstvo zdravotnictví ČR - informace k ochranným opatřením https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-1-7-2020/
 

Ministerstvo vnitra ČR - nové informace včetně „cestovatelské tabulky“
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
 

Ministerstvo zahraničních věcí - podmínky cestování
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

 

Informace pro cizince z třetích zemí - speciální razítko osvědčující tolerování pobytu při vycestování

(aktualizace dne 9. 6. 2020)

 

Dovolujeme si Vám předat důležitou informaci od Ministerstva vnitra ČR ohledně úpravy pravidel pro vydávání speciálního "odjezdového" razítka pro občany třetích zemí, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR.

Speciální razítko osvědčují tolerování pobytu při vycestování Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.
Pokud tedy bude cizinec opouštět území České republiky, doporučuje se, aby se před odjezdem v úředních hodinách dostavil na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.
Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opustí území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavuje zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojede.

Podrobné informace naleznete v části 1. AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ v odkazech níže:
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

 

Programy ekonomické migrace po ukončení nouzového stavu

(aktualizace dne 6.5.2020)

 

Dovolujeme si Vám předat aktuální informace ze strany MPO ČR, které se přímo dotýkají Programu kvalifikovaný zaměstnanec a ostatních programů ekonomické migrace. 

Vláda ČR na svém zasedání dne 5.5.2020 rozhodla, že s účinností od 11. května 2020 dojde k opětovnému spuštění některých č

Kalendář

« Srpen 2020 »
NePoUtStCtPaSo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*