Aktuální informace

PRODLOUŽENÍ DOBY POBYTU PRO DRŽITELE KRÁTKODOBÉHO PRACOVNÍHO VÍZA S DOBOU PLATNOSTI KONČÍCÍ PO 12.3.2020

(aktualizace dne 9.9. 2020)


Dne 24. 8. 2020 vláda schválila prodloužení doby pobytu pro držitele krátkodobých pracovních víz s dobou platnosti končící po  12. 3. 2020. Ti tak budou moci za stanovených podmínek zůstat v ČR až do 16. 11. 2020. Usnesení vlády naleznete ZDE.

 

 

NOVÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ TÝKAJÍCÍ SE SCHENGENSKÉHO VÍZA A TESTU NA COVID-19

(aktualizace dne 7.9. 2020)

 

Na základě aktuálního Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 8. 2020, které vešlo v platnost 24. 8. 2020, bylo občanům Ukrajiny umožněno podávat žádosti o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání a to již pro jakékoliv pracovní pozice.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o cizince vykonávající ekonomickou činnost, musí žadatel předložit potvrzení od budoucího zaměstnavatele stejně, jako tomu bylo doposud. Bez tohoto potvrzení není možné žádost o krátkodobé vízum přijmout.

Nově byla ve výše uvedeném ochranném opatření zavedena povinnost opakovaného testu na Covid 19.  Po příjezdu do ČR musí cizinec, který je ze země, jenž není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid 19, absolvovat PCR test na přítomnost SARS-CoV-2,  do 72 hodin pak předložit negativní výsledek a tento test do 14 dnů provést znovu (viz bod I. 13. ochr. opatření).

 

 

UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  TÝKAJÍCÍ SE VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

(aktualizace dne 4.8. 2020)

 

S ohledem na situaci kolem koronaviru COVID-19 jsou vydávána mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterých jsou mimo jiné i požadavky na zaměstnavatele (vzdělávací instituce). Tyto požadavky je v praxi nutno dodržovat a předcházet tak případným komplikacím. Jeden pozitivní případ má totiž nedozírné následky na celé Vaše pracoviště (vzdělávací instituci), ať už se jedná o karanténu, nepříjemné testování všech osob, trasování pohybu, apod.
 
V ochranném opatření ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, jež nabylo účinnosti 1. července 2020, a následném, které nabylo účinnosti 20. července 2020, se v bodě I/11 nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, který není starší než 4 dny.
 
Dle bodu III/3. pak v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost (nebo vzdělávací aktivitu), provedené v souladu s právním předpisy České republiky, přecházejí závazky uvedené v bodě I/5 (zajistit cizincům ubytování, zdravotní péči a návrat do země původu) na nového zaměstnavatele (či novou vzdělávací instituci).

 

 

Aktuální informace k zaměstnávání cizinců - nová opatření a podmínky vstupu do ČR

(aktualizace dne 8. 7. 2020)

 

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás tímto rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)
Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele, který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.


Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.
V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).
V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou

Kalendář

« Rijen 2020 »
NePoUtStCtPaSo
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

banner
banner
banner
banner
*