Zaměstnávání zahraničních pracovníků

PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

 

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“). Touto změnou se Hospodářská komora ČR stává jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do programu.

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené roční kvóty):

 • Bělorusko (800 žádostí/rok)
 • Filipíny (1 000 žádostí/rok)
 • Indie (600 žádostí/rok)
 • Kazachstán (300 žádostí/rok)
 • Moldavsko (600 žádostí/rok)
 • Mongolsko (1 000 žádostí/rok)
 • Srbsko a Černá Hora (2 000 žádostí/rok)
 • Ukrajina (40 000 žádostí/rok)

 

Základní podmínky pro zařazení zaměstnavatele do Programu jsou:

 • minimálně dvouletá existence společnosti,
 • minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
 • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
 • zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
 • Informace týkající se výše mzdy pro zahraniční pracovníky na zaměstnaneckou kartu (s platností od 1.1.2020!) najdete na webu kcvt v aktuálních informacích. Aktuální tabulka s převodem nejčastěji obsazovaných pracovních pozic (CZ ISCO) do skupin ke stažení ZDE.

 

Krajská hospodářská komora ZK nadále přijímá žádosti o zařazení ukrajinských pracovníků.

 

Co musí doložit žadatel o zařazení do Programu?

Žadatel musí doložit všechny požadované přílohy, které jsou popsány níže.
Součástí podkladů je žádost o zařazení zaměstnavatele do Programu včetně seznamu uchazečů (ke stažení ve formátu Exce ZDE), které chce firma zaměstnat. Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

 

Dále je nutné k nové i opakované žádosti přiložit průvodní kartu – ke stažení ZDE.

Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Programu musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, přiložte k žádosti tzv. hlášenku volného pracovního místa, či jiný dokument prokazující jejich existenci, včetně jasně viditelného data zveřejnění.

 

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami a zařazením do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout uchazečům z Ukrajiny a dalších států. Volné místo musí být viditelné v evidenci po celou dobu vyřízení zaměstnanecké karty!

 

Další požadované přílohy žádosti:


1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá). Stačí prostá kopie.

 

2. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES, resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6). Stačí prostá kopie.

 

3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

 

4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

 

5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
- o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

 

6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
-  pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
- opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
Přílohy 1 – 6 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti.

 

7. Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR.

 

Vzor čestného prohlášení ke stažení ZDE.

 

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Programu?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@khkzk.cz. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky, ID DS: cmxrrtd.

 

Cena za zařazení do Programu

Za první zařazení je stanovena cena 2500,- Kč (za žádost) a 200,- Kč za každého uchazeče uvedeného v žádosti. Platnost zařazení do projektu je 1 rok. Po tudo dobu se při hlášení dalších uchazečů platí 1000,- Kč za žádost a 200,- Kč za každého uchazeče v žádosti.

Po vypršení platnosti zařazení se s žádostí a průvodní kartou opět zasílají povinné přílohy jako v případě prvního zařazení. Ceny jsou uvedeny bez DPH.Kontakt:
Bc. Bohdana Lavrovičová
E-mail: lavrovicova@khkzk.cz
Tel.: +420 572 154 554
Mobil: +420 725 596 631

Kalendář

« Duben 2020 »
NePoUtStCtPaSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*