PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“). Touto změnou se hospodářská komora stává jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do programu.

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země:

 • Bělorusko
 • Filipíny
 • Indie
 • Kazachstán
 • Moldavsko
 • Mongolsko
 • Srbsko a Černá Hora
 • Ukrajina (40 tis. žádostí ročně)

Informace o aktuální volné kapacitě v dané zemi najdete ZDE


UKRAJINA
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je jedním z garantů programu, který nadále přijímá žádosti firem o zařazení uchazečů z Ukrajiny. Příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu probíhá na Ukrajině systémem tzv. nekonečné řady. To znamená, že jsou žadatelé o zaměstnaneckou kartu přidáváni do řady průběžně.

Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko
Žádosti o uchazeče z uvedených zemí přijímá Hospodářská komora ČR v Praze pro tyto státy průběžně, avšak zařazování žádostí probíhá na základě vygenerování jedinečných kódů pouze do doby, než se naplní měsíční kapacita daných zastupitelských úřadů pro vyřízení zaměstnaneckých karet. HK ČR si vyhrazuje právo po domluvě s žadatelem rozdělit žádost v případě nedostatečné volné kapacity v dané dvouměsíční kvótě. Žádosti firem budou řazeny chronologicky dle okamžiku dodání kompletní žádosti.Příjem žádostí o zaměstnanecké karty pro uchazeče z Černé Hory probíhá na zastupitelském úřadě v Bělehradě (Srbsko).


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

 • Minimálně dvouletá existence společnosti
 • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
 • Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky, uzávěrky se zveřejňují v plném rozsahu včetně přílohy tak, aby byly dohledatelné mzdové náklady a počet zaměstnanců za dané období)
 • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

 

Od srpna 2021 je k dispozici nový manuál, kde jsou uvedeny všechny změny, podmínky a požadavky pro zařazení do PROGRAMU. Manuál je ke stažení zde.

 

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.

Platnost zařazení do Programu je 1 rok a platí pro všechny státy. Pokud společnost podá první žádost s požadovanými přílohami k prvnímu zařazení, v další žádosti případně i pro jinou zemi zařadí garant žádost bez požadavku na předložení požadovaných příloh se statutem opakované žádosti a příslušnou finanční kalkulací.

Viditelná volná pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty si můžete zkontrolovat na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – ZDE.

Vláda ČR již v roce 2019 rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Od 1.1.2022 došlo opět k navýšení minimální a zaručené mzdy. Aktuální převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete ZDE
 

V souvislosti s COVID byl zaveden požadavek, který souvisí s vydáním nového ochranného opatření MZ ČR, na základě kterého je od žadatele o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) vyžadováno předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Předložení uvedeného dokladu je podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

 

POVINNÉ PŘÍLOHY PRVNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU A OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI PO ROCE

 • Vyplněná „Žádost“ (formulář ZDE)
 • Vyplněná „Průvodní karta“ – rozlišuje se typ pro Ukrajinu a pro ostatní státy (formulář ZDE)
 • Čestné prohlášení - není nutný ověřený podpis, aktuální verze ke stažení ZDE)
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).                        

 

Povinné přílohy při hlášení dalších uchazečů v době platnosti zařazení:

 • Vyplněná ŽÁDOST
 • Vyplněná PRŮVODNÍ KARTA


CENÍK
První žádost: 3 000,- Kč
Opakovaná žádost: 1 500,- Kč
Poplatek za jednoho uchazeče: 200,- Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Pro podání žádostí na Srbsko, Černou Horu, Filipíny, Mongolsko, Bělorusko, Indii, Moldavsko a Bělorusko slouží výhradně e-mailová adresa: pracecizinci@komora.cz. V případě zaslání žádosti na jiný než uvedený e-mail nebude Vaše žádost akceptována.
 

Kontakt pro příjem žádostí o ukrajinské uchazeče:

Bc. Bohdana Lavrovičová

e-mail: rezimukrajina@khkzk.cz, lavrovicova@khkzk.cz

Tel.: +420 725 596 631, 731 555 134

 

 

Kalendář

« Leden 2023 »
NePoUtStCtPaSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Partneři

banner
banner
banner