Kontaktní centrum pro východní trhy

Ve Zlíně proběhl seminář k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků

(Aktualizováno 07.09.20)

Krajská hospodářská komora ZK uspořádala 3.9.2020 seminář k zaměstnávání zahraničních pracovníků, kterého se zúčastnilo více než 30 zástupců firem a organizací.
KHK ZK je jedním z garantů Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je zaměřen na zaměstnávání středně a nízkokvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. O podmínkách zařazení zaměstnavatelů a ukrajinských uchazečů do programu, přípravě podkladů a dalším postupu řízení o zaměstnaneckou kartu informovala Bohdana Lavrovičová z Kontaktního centra pro východní trhy, které funguje při KHK.
Informace o podmínkách vstupu a pobytu cizinců včetně problematiky zaměstnanecké karty a krátkodobých schengenských víz za účelem zaměstnání předala Andrea Celá z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Praktické rady týkající se zaměstnávání cizinců poskytla Jana Smolková z krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně. V závěru představil Bernard Šulák aktivity Centra na podporu integrace cizinců a seznámil účastníky s novinkami, které připravují. Jednou z nich je absolvovaní adaptačních kurzů pro cizince od ledna 2021.

Více informací k Programu kvalifikovaný zaměstnanec naleznete na našich stránkách.

 

více informací

Pozvánka na seminář k zaměstnávání cizinců v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec

(Aktualizováno 30.07.20)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude zaměřen na zaměstnávání zahraničních pracovníků v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Seminář se uskuteční ve Zlíně dne 3.9.2020 od 10 hod. na adrese Vavrečkova 5262 (budova č. 23 areálu bývalého Svitu) v zasedací místnosti ve 4. etáži. S příspěvky vystoupí zástupci Krajské hospodářské komory ZK, Ministerstva vnitra ČR, Úřadu práce ČR a Centra na podporu integrace cizinců ve Zlíně.
Seminář je určen zejména pro firmy a organizace, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat pracovníky z třetích zemích, především z Ukrajiny. Během semináře zazní aktuální informace k Programu kvalifikovaný zaměstnanec, podmínkám vstupu cizinců za účelem zaměstnání, postupu při zařazení zaměstnavatele do programu nebo při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově.
Registrovat se můžete nejpozději do 1.9.2020 na kontaktech uvedených v pozvánce. Kapacita místnosti je omezena.

Pozvánka na seminář je ke stažení ZDE

více informací

Pozvánka na seminář Pravidla původu zboží

(Aktualizováno 24.07.20)

Zveme vás na seminář, který vám poskytne přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla. Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce), statusu, vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument (EUR.1, A.TR).
Seminář proběhne dne 27.8.2020 od 9 do 14 hod. v Uherském Hradišti.

Více informací naleznete v pozvánce ZDE
 

více informací

Aktuální informace k přijímání zahraničních pracovníků

(Aktualizováno 08.07.20)

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás tímto rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)
Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele, který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.


Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

Další informace k ochranným opatřením a důležité odkazy k podmínkám cestování naleznete na našich webových stránkách v sekci Zaměstnávání zahraničních pracovníků.

 

více informací

KHK ZK USPOŘÁDALA DVĚ AKCE NA PODPORU EXPORTU A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

(Aktualizováno 25.06.20)

V době koronaviru proběhla řada on-line konzultací a webinářů zaměřených na mezinárodní spolupráci. Jsme rádi, že jsme po delší době mohli ve Zlíně uspořádat dvě zajímavé akce na podporu exportu a zahraničních aktivit, s účastí zajímavých osobností, zástupců ministerstev, institucí a především podnikatelů.

První z nich bylo setkání s velvyslancem Arménie J. E. Ashotem Hovakimianem, který navštívil Zlínský kraj v úterý 16.6. Pan velvyslanec informoval mj. o investičních a obchodních příležitostech na arménském trhu, o akcích a setkáních na národní úrovni zaměřených na česko-arménskou spolupráci. Hovořil o arménských projektech na podporu start-upů, podnikatelských inkubátorů a nových technologií. Zástupci regionálních firem představili svoji činnost, některé firmy vyjádřily konkrétní zájem o navázání obchodních kontaktů. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK, informovala o činnosti komory, aktuálních projektech a podpoře technického vzdělávání. Bohdana Lavrovičová představila aktivity na východních trzích, služby kontaktního centra a spolupráci s obchodními komorami v zahraničí

Druhou akcí byl seminář „Obchodní spolupráce na východních trzích“, který proběhl ve Zlíně ve čtvrtek 18.6. s účastí tří desítek firem nejen ze Zlínského kraje. Mezinárodní spolupráce na národní úrovni, zasedání mezivládních komisí, perspektivní sektory pro české firmy v Rusku, na Ukrajině, v Arménii a Gruzii – tato a další témata zazněla v prezentaci ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik I. MPO ČR Martina Pospíšila. Zástupci firem Jan Ježík a Alexander Romanina předali praktické zkušenosti související s podnikáním v Rusku, se zajišťováním služeb v oblasti certifikace a logistiky nebo zkušenosti z jednání s ruskými partnery.Jan Hebnar ze společnosti Sinovia Consult informoval o aktuální situaci v Číně a upozornil na chyby při jednání a obchodování s čínskými partnery. 

více informací

123

Kalendář

« Rijen 2021 »
NePoUtStCtPaSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*